SHOWROOM TUNING HIFI RELAX

ReklamaceJAK POSTUPOVAT PŘI REKLAMACI?
 1. Přečtěte si Reklamační řád (viz. níže) a ujistěte se, že se záruční podmínky vztahují i na váš případ.
 2. Pokud vám není něco jasné, kontaktujte nás.
 3. Zboží s vyplněným reklamačním formulářem zašlete bez dobírky na adresu:
  REVILO AUTO s.r.o., Letiště obj. č. 7, 503 41 Hradec Králové
 4. Pokud jste se zbožím neobdrželi reklamační formulář, nebo ho již nemáte, můžete si ho stáhnout zde (formát PDF).REKLAMAČNÍ ŘÁD
 • Všechny reklamace je nutné uplatňovat v provozovně Prodávajícího: REVILO AUTO s.r.o., Letiště obj. č. 7, 503 41 Hradec Králové, ať již osobně, nebo zasláním pomocí přepravní služby.
 • K reklamaci je nutné ve všech případech přiložit vyplněný reklamační formulář.
 • Zboží zaslané na dobírku nepřijímáme!
 • V případě osobního odběru má kupující právo na překontrolování zboží při jeho převzetí a případné zjevné vady je povinen ihned řešit s Prodávajícím.
 • V případě zaslání zboží pomocí přepravní služby je kupující povinen zboží po převzetí zkontrolovat. V případě zjištění poškození vzniklého přepravou je kupující povinen do 48 hodin od převzetí toto poškození reklamovat u příslušného přepravce, který mu zboží doručil.
 • V případě užívání zboží v rozporu s jeho účelem nese kupující sám všechny důsledky, které mu tímto vzniknou, a jejich následná reklamace bude shledána neoprávněnou.
 • Prodávající nenese odpovědnost za škody vzniklé chybným používáním zboží, stejně jako za škody způsobené vnějšími událostmi a chybnou manipulací.
 • Záruka se nevztahuje na vady vzniklé opotřebením způsobeným obvyklým užíváním zboží, chybnou obsluhou, neodborným, nebo neoprávněným zásahem, vniknutím cizích látek do zboží (prachu, vody, atd.), jakož i chybným použitím, údržbou či instalací.
 • Lhůta pro vyřízení reklamace je stanovena na 30 dní. Reklamační lhůta začíná následujícím dnem od data převzetí reklamace Prodávajícím a končí dnem odeslání, nebo předání opraveného zboží kupujícímu. Kupující souhlasí s prodloužením reklamační lhůty ve výjimečných případech nad zákonem stanovených 30 dní a to na dalších 60 dní. Výjimečnými případy je rozuměno nedostupnost náhradních dílů, potřebných k opravě daného zboží, nebo nutnost podstoupení reklamace zahraničním dodavatelům.
 • Podpisem reklamačního formuláře kupující potvrzuje, že se podrobně seznámil s reklamačním řádem a že s ním souhlasí.
 • Záruční doba začíná běžet od převzetí zboží kupujícím, tj. dnem uvedeným na daňovém dokladu či záručním listu. Zákonná záruční doba je obecně 24 měsíců.